tõusust ja mõõnast
Kuu ei hooli Päikseta.
ülev rõõm kaaslasest
— KK040311