pseudomaailmas
on kõik elektrilaengud
skandaalivabad
— KK111009